Next Step Accountancy
 

Tante Agaath-regeling wellicht nieuw leven ingeblazen

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie overwegen de in 2011 afgeschafte Tante-Agaathregeling nieuw leven in te blazen. Een nieuwe durfkapitaalregeling zou de groei van ondernemingen in de beginfase kunnen bevorderen, denken de coalitiepartijen. Tweede Kamerleden Mustafa Amhaouch (CDA), Thierry Aartsen (VVD), Kees Verhoeven (D66) en Eppo Bruins (ChristenUnie) hebben daarom een motie opgesteld waarin het kabinet wordt opgeroepen om de mogelijkheden te onderzoeken de oude regeling voor achtergestelde leningen aan startende ondernemingen (durfkapitaal) met fiscale voordelen voor de verstrekker te herintroduceren.


 

Fiscaal voordeel
De Tante Agaath-regeling werd in 1996 ingevoerd door staatssecretaris Willem Vermeend om ondernemerschap aan te jagen. De rente die de investeerder ontving was tot 5000 gulden belastingvrij. Met de invoering van de nieuwe Belastingwet in 2001 kwam er de ruimer opgezette Durfkapitaalregeling voor in de plaats. Die regeling bestaat nog steeds, maar de belastingvoordelen werden in 2011 afgeschaft.

Motie
De coalitiepartijen wijzen er in de motie op dat er nu een onderzoek loopt waarin onder meer wordt gekeken naar hoe het doel van de Tante Agaath-regeling op niet-fiscale wijze kan worden bereikt. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie verzoeken de regering daarover voor de zomer van 2020 aan de Kamer te rapporteren. Als daaruit blijkt dat dit doel niet op niet-fiscale wijze kan worden bereikt zou op basis van een evaluatie van de Tante Agaath-regeling uit 2005 moeten worden onderzocht of er behoefte is aan een vervolg op de regeling en hoe deze vorm zou kunnen krijgen.

Behoefte ondernemers
Die behoefte lijkt er in elk geval wel te zijn. MKB-Nederland vroeg afgelopen najaar in haar ondernemersagenda nog om een nieuw soort Tante Agaath-regeling.

 

Bron: RTLZ

 Terug
Geplaatst: 05-02-2020 18:01:39

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactieformulier