Next Step Accountancy
 

Geen KvK-nummer, geen eHerkenning

Circa 40.000 fiscale eenheden zonder KvK-nummer kunnen geen eHerkenning aanvragen. Er wordt gewerkt aan een oplossing.

Niet ingeschreven
Het gaat om fiscale eenheden die niet voldoen aan de criteria voor het ondernemersbegrip. Zij zijn daarom niet ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Soms kunnen zij dat niet (buitenlandse bedrijven met activiteiten in Nederland zonder Nederlandse vestiging), soms willen zij dat liever niet, zoals kerkgenootschappen. Zonder KvK-nummer kan er geen eHerkenning worden aangevraagd. Deze fiscale eenheden hebben echter wel dienstverlening van de overheid nodig.

Oplossing
Er wordt gewerkt aan een oplossing, waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande kennis bij de Belastingdienst over de rechtspersoon. Daardoor kan worden bepaald tot welke fiscale eenheid de rechtspersoon behoort. Dit staat in een brief aan de Tweede Kamer van minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ook ongeveer 5.000 open fondsen voor gemene rekening en niet-ondernemende samenwerkingsverbanden voldoen niet aan het ondernemersbegrip, waardoor zij geen eHerkenning kunnen aanvragen. De oplossing voor deze groep wordt gezocht in aanpassing van het Handelsregister of opname in een nieuw in te richten authentiek register.

 Terug
Geplaatst: 16-02-2020 13:52:23

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactieformulier