Next Step Accountancy
 

Aandachtspunten vooringevulde aangifte 2019

De vooringevulde aangifte inkomstenbelasting 2019 staat vanaf 1 maart weer klaar om gecheckt en aangevuld te worden. Deze moet dan vóór 1 mei bij de Belastingdienst weer binnen zijn. Wat zijn de aandachtspunten voor dit jaar?

27 februari 2020 | Door redactie
Belastingplichtigen die de aangifte inkomstenbelasting al vóór 1 april indienen, krijgen gegarandeerd bericht van de fiscus vóór 1 juli 2019. Doen zij aangifte na 1 april, maar wel vóór 1 mei, dan zal de fiscus proberen om vóór 1 juli een bericht te sturen. Als er een bericht vóór 1 juli wordt ontvangen, komt er in ieder geval geen belastingrente om de hoek kijken.

Veranderingen t.o.v. jaar 2018
Er zijn in de aangifte weer een aantal veranderingen ten opzichte van 2018 doorgevoerd. De belangrijkste veranderingen zijn:

Het tarief voor de aftrekbekbare kosten ten aanzien van de eigen woning is weer aangepast als u in de hoogste schijf valt. Voor 2019 is dit percentage 49%.
Door de wet Hillen hoefden huiseigenaren met een (bijna) afgeloste hypotheekschuld tot 2019 geen eigenwoningforfait op te nemen in hun aangifte IB. Deze wet werd in 2005 ingevoerd om huizenbezitters met een (bijna) afgeloste hypotheekschuld te compenseren voor de betaling van het eigenwoningforfait. Maar vanaf 2019 moet er rekening mee worden gehouden dat mensen met een kleine of afgeloste hypotheekschuld wel weer moeten gaan betalen. De regeling ‘geen of beperkte eigen woningschuld’ wordt namelijk de komende dertig jaar stapsgewijs afgebouwd. De regeling houdt in dat jaarlijks de aftrek met 3 1/3% wordt verlaagd. Voor dit jaar wil dit dus zeggen dat nog maar 96 2/3% van het verschil tussen de voordelen uit uw eigen woning en de op deze voordelen drukkende aftrekbare kosten in aftrek kan worden gebracht in de aangifte.
De forfaitaire percentages in box 3 (tool) zijn weer aangepast (naar beneden):
Vermogen van nul tot € 71.650: 2/3 deel belast tegen 0,13% en 1/3 deel tegen 5,6%.
Vermogen van € 71.650 tot € 989.736: 21% belast tegen 0,13% en 79% tegen 5,6%.
Vermogen boven de 989.736: 100% tegen 5,6%.
De 30%-heffing is gebleven. Het heffingsvrije vermogen is wel omhoog gegaan naar € 30.360.
De regeling voor monumentenpanden is op de schop gegaan, het is nu geen aftrekpost meer maar een subsidieregeling die u niet tegenkomt in de aangifte.
Met fiscale partner voordeel behalen
Is er een fiscale partner aanwezig, dan is het belangrijk om daar bij het indienen van de aangifte extra aandacht aan te besteden. In de aangifte mogen beide partners bepaalde inkomsten en aftrekposten namelijk onderling verdelen. Dit kan een fiscaal voordeel opleveren. De volgende inkomsten en aftrekposten zijn onder andere te verdelen tussen de partners:

het saldo van de inkomsten en aftrekposten van de eigen woning;
het voordeel uit aanmerkelijk belang (box 2);
de gezamenlijke grondslag voor sparen en beleggen (box 3);
uitgaven voor specifieke zorgkosten.
Iedere verdeling is mogelijk, maar in totaal moet natuurlijk wel 100% van de inkomsten en aftrekposten meegenomen worden.

Uitstel aanvragen
Gaat het niet lukken om de aangifte op tijd (voor 1 mei 2020) te doen? Vraag dan uitstel aan. Dat kan door middel van een telefoontje naar 0800-0543 of schriftelijk. Met het doorgeven van het burgerservicenummer, wordt al snel uitstel tot 1 september 2020 verleend.

bron: rendement online

 Terug
Geplaatst: 04-03-2020 12:01:44

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactieformulier