Next Step Accountancy
 

Betaal geen belasting tot een winst van € 29.185,- als zzp'er

Je leest het goed: als zzp'er hoef je in 2020 over een winst tot €29.185,- geen belasting te betalen. Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet natuurlijk. Let op je betaalt wel inkomstenbelasting maar krijgt een aantal heffingskortingen terug waardoor je uiteindelijk op nul uitkomt.
Voorbeeld
Stel, je bent startend zzp’er met een te verwachten winst uit onderneming (als eenmanszaak, dus geen bv) van €29.185,-. Je hebt geen andere inkomsten en je hebt 1.225 uur gewerkt, waarmee je aan het urencriterium voldoet. Om zo min mogelijk belasting te betalen over je welverdiende winst, kun je gebruikmaken van verschillende aftrekposten.
Als zzp'er heb je mogelijk recht op onderstaande aftrekposten:
• Zelfstandigenaftrek
• Startersaftrek
• Oudedagsreserve
• MKB winstvrijstelling
• Toepassing heffingskortingen
Zelfstandigenaftrek en startersaftrek
De zelfstandigenaftrek is de grootste aftrekpost voor zzp'ers. Je komt hiervoor in aanmerking als je geld verdient aan jouw onderneming en als je voldoet aan het urencriterium. Dan mag je een bedrag aftrekken van de winst uit onderneming die je hebt behaald. De zelfstandigenaftrek is in 2020 een bedrag van €7.030,-. Als je starter bent, kan deze aftrekpost nog hoger uitvallen. Je mag dan het bedrag namelijk verhogen met nog eens €2.123,-: dit is de zogenaamde startersaftrek. Deze mag je drie keer toepassen in de eerste vijf jaar van jouw onderneming. Daarom is het belangrijk goed te kijken of het toepassen van de aftrek loont. Geeft het je maar een klein voordeel, dan kun je eventueel ook wachten tot het volgende jaar, waarin je er misschien meer aan hebt.

MKB winstvrijstelling
De MKB winstvrijstelling is een directe aftrekpost op je winst. Deze vrijstelling bedraagt in 2020 14%, ongeacht de hoogte van je winst. Als jij winst maakt van €29.185,- komt dat neer op €2.804,-. Je hoeft niet te voldoen aan het urencriterium.

Heffingskortingen
Heffingskortingen zijn directe kortingen op het te betalen belastingbedrag. Ook als zzp'er kom je voor diverse heffingskortingen in aanmerking. De belangrijkste zijn de algemene heffingskorting en de arbeidskorting.
Algemene heffingskorting
Iedere belastingplichtige in Nederland heeft recht op de algemene heffingskorting. Heb je nog niet de AOW-leeftijd bereikt en heb je geen andere inkomsten? Dan is dat €2.711,- (tot een belastbaar inkomen uit werk en woning van €20.711,-). Als je geen andere inkomsten hebt, maar je bijvoorbeeld wel een parttime baan hebt, dan wordt de algemene heffingskorting daar al over berekend. Dit kun je dan niet meer over je inkomsten uit je onderneming heffen.
Arbeidskorting
Over het inkomen dat je uit je winst uit onderneming behaalt, heb je recht op arbeidskorting. Dit is om inkomen uit arbeid te stimuleren. In bovenstaand voorbeeld met een winst van € 29.185 bedraagt de arbeidskorting € 3.723,-.
De berekening inkomstenbelasting als zzp'er
Je hebt gezien welke mogelijkheden je tot je beschikking hebt om zoveel mogelijk belasting te besparen. Maar kom je daarmee ook écht uit op €29.185,- ? Om dat aan te tonen gaan we over naar
het leukste gedeelte van dit artikel: de berekening!
Voor de berekening gaan we ervan uit dat je een startende zzp'er bent en dat je voldoet aan het urencriterium. Je maakt winst uit jouw onderneming en je hebt geen bijverdiensten. Daarnaast heb je flink moeten investeren in je onderneming en je zet ook geld weg voor jouw oude dag. In dit voorbeeld kom je in twee stappen tot de belasting die je moet betalen. Eerst berekenen we de belastbare inkomsten uit werk en woning (box 1).
Winst uit onderneming € 29.185
- Zelfstandigenaftrek € 7.030
- Startersaftrek € 2.123
Winst voor MKB winstvrijstelling € 20.032
- MKB-winstvrijstelling € 2.804
Belastbare inkomsten € 17.228

We hebben nu het belastbaar inkomen. Hier zijn de aftrekposten waar je als zzp'er gebruik van kunt maken, al afgehaald. Over dit bedrag wordt belasting berekend in box 1, waarna er nog kortingen afgaan.
Te betalen belasting
(37.35% over €17.228) € 6.434
- Algemene heffingskorting € 2.711
- Arbeidskorting € 3.723
Totaal € 0


Als je al mijn adviezen hebt opgevolgd, heb je zoveel mogelijk belasting bespaard. Maar schrik niet: dit geldt alleen voor de inkomstenbelasting. De omzetbelasting (btw) wordt apart berekend. Vergeet dus niet elk kwartaal je btw op te geven bij de Belastingdienst en op tijd te betalen. Anders krijg je een boete en dat past niet in het thema van besparing. Daarnaast krijg je, aan de hand van je aangifte inkomstenbelasting, ook een aanslag Zvw (Bijdrage Inkomensafhankelijke Zorgverzekeringswet). Helaas is hier niets aan te doen.

bron vzzp

 

 Terug
Geplaatst: 05-03-2020 11:44:06

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactieformulier