Next Step Accountancy
 

Welke fiscale aftrekposten heb ik als zzp'er?

Welke fiscale aftrekposten heb ik als zzp'er?
Voor een zzp'er zijn er belangrijke belastingaftrekposten. Welke zijn dat? Heb jij of heeft jouw boekhouder overal aan gedacht? De overheid stimuleert ondernemerschap, daarom zijn er voor zzp’ers diverse fiscale voordelen. Aftrekposten verlagen de belastbare winst en dus ook de uiteindelijke belastingheffing. Hieronder staan de belangrijkste fiscale aftrekposten en andere voordelen voor jou als zzp’er*. Hiermee kun je dus eenvoudig controleren of jij en je adviseur (boekhouder, accountant en fiscalist) overal aan hebben gedacht.

Zelfstandigenaftrek
Iedere zzp'er die ondernemer is voor de inkomstenbelasting en minimaal 1.225 uur in het kalenderjaar aan zijn onderneming heeft besteed (hier lees je meer over het urencriterium) heeft recht op de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2020 jaarlijks lager en bedraagt nu € 7.030,- (2020).
Startersaftrek

Starters, die voor zelfstandigenaftrek in aanmerking komen, krijgen de eerste drie jaar (of drie maal in de eerste vijf jaar na de start van hun bedrijf) nog een extra startersaftrek van € 2.123,-. (2020).

MKB winstvrijstelling
Naast de zelfstandigenaftrek heb je als zzp'er ook recht op de MKB winstvrijstelling. Om recht te hebben op de MKB winstvrijstelling hoef je niet aan het urencriterium te voldoen. De MKB winstvrijstelling is in 2020 14% van de winst, maar wel na aftrek van de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek.

Willekeurig afschrijven
Ondernemers moeten de investeringen in bedrijfsmiddelen afschrijven. Iets is een investering als je het langer dan een jaar gebruikt, en als het minimaal € 450,- kost. Zaken als een laptop, beamer, kantoorinrichting, machines en auto’s zijn in principe investeringen. Afschrijven betekent dat je niet ineens het hele bedrag als kosten aftrekt van je winst, maar dat je de kosten aftrekt naar de levensduur van het bedrijfsmiddel. Inventaris (waaronder ook computers), moet je normaliter in vijf jaar afschrijven. Starters mogen zelf weten hoe snel ze afschrijven, dit heet willekeurig afschrijven. Dit betekent dat je bij hoge winsten ervoor kunt kiezen om versneld (bijvoorbeeld in één of twee jaar) af te schrijven. Je drukt daarmee je winst en dus de belastingdruk. Maar als je (nog) geen winst draait, kun je ervoor kiezen de afschrijving uit te stellen. Lees hier of je de willekeurige afschrijving kunt toepassen.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Wanneer je als ondernemer in een kalenderjaar meer dan € 2.400,- en minder dan € 58.238 (2020) investeert in bedrijfsmiddelen, dan heb je recht op een extra aftrekpost van maximaal 28% van het geïnvesteerde bedrag. Auto’s vallen in principe niet onder deze regeling (behalve enkele energiezuinige auto's). Investeer je meer dan € 58.238, dan daalt de aftrekpost. Lees meer informatie via deze link.

Zakelijke kosten
Zakelijke kosten (kosten die je moet maken om je bedrijf te runnen), zijn aftrekbaar. Deze verlagen je winst en zorgen dus voor een lagere belastinglast. Er zijn diverse kosten die hier (gedeeltelijk) onder vallen, denk onder andere aan:

Zakenlunches, netwerkborrels
Congressen, seminars
Zakelijke telefoongesprekken
Vakliteratuur;
Zakelijke reiskosten (zowel auto als ov)
Werkkleding.
*Deze tips gelden voor zzp'ers met een eenmanszaak, vof of maatschap. Heb je een bv, dan gelden er andere regels.

Jaar- en reserveringsruimte
Een deel van je inkomen mag je fiscaal vriendelijk opzijzetten voor je pensioen. Dat deel heet (fiscale) jaarruimte. Je benut je jaarruimte door geld te storten op een lijfrente- of bankspaarrekening. Dit bedrag mag je aftrekken van je inkomen bij de aangifte inkomstenbelasting. Hoeveel jaarruimte je dit jaar hebt, wordt bepaald door wat je vorig jaar hebt verdiend. Goed om te weten: niet benutte jaarruimtes uit de zeven voorgaande jaren mag je inhalen. Dit heet de reserveringsruimte. Op deze pagina leggen we uit hoe je jouw jaarruimte en reserveringsruimte kunt berekenen.

Fiscale Oudedagsreserve (FOR)
Als zzp'er (of beter gezegd: IB-ondernemer) kun je een 9,44% van je winst reserveren voor je oudedag. Dit heet de (fiscale) oudedagsreserve (FOR). Deze is voor 2020 gemaximeerd tot € 9.218. Over dit deel hoef je geen belasting te betalen. Je kunt de FOR altijd weer opnemen, alleen betaal je dan alsnog inkomstenbelasting. Het is dus puur uitstel van belasting. De FOR valt vrij zodra je je onderneming staakt, bijvoorbeeld bij pensionering. Om te voorkomen dat je op dat moment inkomstenbelasting moet betalen koop je een lijfrente aan. Meer over de FOR en hoe je hier slim mee om kunt gaan lees je hier.

Antwoord op jouw fiscale vragen als zzp'er?
Wil je advies of zoek je antwoord op fiscale vragen? Neem vrijblijvend contact op

Bron VZZP

 Terug
Geplaatst: 11-03-2020 11:52:21

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactieformulier