Next Step Accountancy

Kabinet komt bedrijven in coronacrisis ‘gepast’ tegemoet

Bedrijven die in financiële nood komen door de coronacrisis kunnen uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Dit schrijft minister Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer.

Fiscale maatregelen
Ondernemers die op papier hun problemen aantonen, hoeven voorlopig geen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting af te dragen aan de fiscus. Het kabinet hoopt met deze nieuwe maatregelen de economische pijn voor ondernemers zoveel mogelijk te verzachten.

BMKB
Mkb’ers die in financiële problemen dreigen te komen, kunnen de overheid vragen garant te staan voor leningen. Deze borgstellingsregeling (BMKB-regeling) voor kredieten moet bedrijven helpen om tijdelijke liquiditeitstekorten te kunnen opvangen. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat hoopt dat deze maatregel binnen twee weken actief is.

Werktijdverkorting
Bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en aan alle voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de huidige regeling werktijdverkorting. Een van de voorwaarden is dat de malaise minimaal 2 en maximaal 24 voor werkuitval zorgt. Ook moet er voor minstens twintig procent van het personeel geen werk meer zijn. Zzp’ers die door de uitbraak van het coronavirus in de problemen komen, kunnen een beroep doen op het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004). Het Bbz wordt uitgevoerd door gemeenten.

Gevolgen
‘Het is evident dat de uitbraak van het coronavirus impact zal hebben op de mondiale, Europese en Nederlandse economie’, schrijft Wiebes. ‘Ook in Nederland zijn de economische consequenties merkbaar. De precieze impact op de Nederlandse economie zal afhangen van de snelheid waarmee het coronavirus onder controle komt in binnen- en buitenland, hetgeen op dit moment niet met zekerheid te voorspellen is. Zeker is wel dat de Nederlandse economie er goed voorstaat en voldoende buffers heeft om de negatieve economische gevolgen van het virus op te vangen.’

Geen verregaande maatregelen
Wiebes noemt de werkloosheid die historisch laag is en de aanwezigheid van financiële buffers bij overheid en bedrijfsleven. Ook is de weerbaarheid van de financiële sector de afgelopen tijd is versterkt. Mede hierom acht hij vergaande overheidsmaatregelen op economisch terrein vooralsnog niet nodig. Een overmatige beleidsreactie kan volgens Wiebes onnodige neveneffecten met zich meebrengen.

Gematigde groei
Het CPB vindt de economische impact van het coronavirus op dit moment moeilijk te voorspellen. In de zojuist gepubliceerde raming is aangenomen dat het virus snel onder controle komt. Maar is ook een scenario waarin het virus zich wijder verspreidt en langduriger impact heeft. Uitgaand van een beperkt effect van de verspreiding van het coronavirus groeit de Nederlandse economie in 2020 en 2021 gestaag door, met 1,4% in 2020 en 1,6% in 2021.

‘Meer faillissementen’
De Amsterdamse kredietverzekeraar Atradius voorspelt dat het aantal faillissementen wereldwijd met gemiddeld 2 procent zal stijgen als gevolg van het coronavirus. Voor Nederland verwacht Atradius in 2020 een toename van 3 procent, 2 procent meer dan haar eerdere prognose. Ook bedrijven in Azië zullen hard worden getroffen: het aantal faillissementen stijgt er met 4 procent.

 

Welke fiscale aftrekposten heb ik als zzp'er?

Welke fiscale aftrekposten heb ik als zzp'er?
Voor een zzp'er zijn er belangrijke belastingaftrekposten. Welke zijn dat? Heb jij of heeft jouw boekhouder overal aan gedacht? De overheid stimuleert ondernemerschap, daarom zijn er voor zzp’ers diverse fiscale voordelen. Aftrekposten verlagen de belastbare winst en dus ook de uiteindelijke belastingheffing. Hieronder staan de belangrijkste fiscale aftrekposten en andere voordelen voor jou als zzp’er*. Hiermee kun je dus eenvoudig controleren of jij en je adviseur (boekhouder, accountant en fiscalist) overal aan hebben gedacht.

Zelfstandigenaftrek
Iedere zzp'er die ondernemer is voor de inkomstenbelasting en minimaal 1.225 uur in het kalenderjaar aan zijn onderneming heeft besteed (hier lees je meer over het urencriterium) heeft recht op de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2020 jaarlijks lager en bedraagt nu € 7.030,- (2020).
Startersaftrek

Starters, die voor zelfstandigenaftrek in aanmerking komen, krijgen de eerste drie jaar (of drie maal in de eerste vijf jaar na de start van hun bedrijf) nog een extra startersaftrek van € 2.123,-. (2020).

MKB winstvrijstelling
Naast de zelfstandigenaftrek heb je als zzp'er ook recht op de MKB winstvrijstelling. Om recht te hebben op de MKB winstvrijstelling hoef je niet aan het urencriterium te voldoen. De MKB winstvrijstelling is in 2020 14% van de winst, maar wel na aftrek van de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek.

Willekeurig afschrijven
Ondernemers moeten de investeringen in bedrijfsmiddelen afschrijven. Iets is een investering als je het langer dan een jaar gebruikt, en als het minimaal € 450,- kost. Zaken als een laptop, beamer, kantoorinrichting, machines en auto’s zijn in principe investeringen. Afschrijven betekent dat je niet ineens het hele bedrag als kosten aftrekt van je winst, maar dat je de kosten aftrekt naar de levensduur van het bedrijfsmiddel. Inventaris (waaronder ook computers), moet je normaliter in vijf jaar afschrijven. Starters mogen zelf weten hoe snel ze afschrijven, dit heet willekeurig afschrijven. Dit betekent dat je bij hoge winsten ervoor kunt kiezen om versneld (bijvoorbeeld in één of twee jaar) af te schrijven. Je drukt daarmee je winst en dus de belastingdruk. Maar als je (nog) geen winst draait, kun je ervoor kiezen de afschrijving uit te stellen. Lees hier of je de willekeurige afschrijving kunt toepassen.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Wanneer je als ondernemer in een kalenderjaar meer dan € 2.400,- en minder dan € 58.238 (2020) investeert in bedrijfsmiddelen, dan heb je recht op een extra aftrekpost van maximaal 28% van het geïnvesteerde bedrag. Auto’s vallen in principe niet onder deze regeling (behalve enkele energiezuinige auto's). Investeer je meer dan € 58.238, dan daalt de aftrekpost. Lees meer informatie via deze link.

Zakelijke kosten
Zakelijke kosten (kosten die je moet maken om je bedrijf te runnen), zijn aftrekbaar. Deze verlagen je winst en zorgen dus voor een lagere belastinglast. Er zijn diverse kosten die hier (gedeeltelijk) onder vallen, denk onder andere aan:

Zakenlunches, netwerkborrels
Congressen, seminars
Zakelijke telefoongesprekken
Vakliteratuur;
Zakelijke reiskosten (zowel auto als ov)
Werkkleding.
*Deze tips gelden voor zzp'ers met een eenmanszaak, vof of maatschap. Heb je een bv, dan gelden er andere regels.

Jaar- en reserveringsruimte
Een deel van je inkomen mag je fiscaal vriendelijk opzijzetten voor je pensioen. Dat deel heet (fiscale) jaarruimte. Je benut je jaarruimte door geld te storten op een lijfrente- of bankspaarrekening. Dit bedrag mag je aftrekken van je inkomen bij de aangifte inkomstenbelasting. Hoeveel jaarruimte je dit jaar hebt, wordt bepaald door wat je vorig jaar hebt verdiend. Goed om te weten: niet benutte jaarruimtes uit de zeven voorgaande jaren mag je inhalen. Dit heet de reserveringsruimte. Op deze pagina leggen we uit hoe je jouw jaarruimte en reserveringsruimte kunt berekenen.

Fiscale Oudedagsreserve (FOR)
Als zzp'er (of beter gezegd: IB-ondernemer) kun je een 9,44% van je winst reserveren voor je oudedag. Dit heet de (fiscale) oudedagsreserve (FOR). Deze is voor 2020 gemaximeerd tot € 9.218. Over dit deel hoef je geen belasting te betalen. Je kunt de FOR altijd weer opnemen, alleen betaal je dan alsnog inkomstenbelasting. Het is dus puur uitstel van belasting. De FOR valt vrij zodra je je onderneming staakt, bijvoorbeeld bij pensionering. Om te voorkomen dat je op dat moment inkomstenbelasting moet betalen koop je een lijfrente aan. Meer over de FOR en hoe je hier slim mee om kunt gaan lees je hier.

Antwoord op jouw fiscale vragen als zzp'er?
Wil je advies of zoek je antwoord op fiscale vragen? Neem vrijblijvend contact op

Bron VZZP

Betaal geen belasting tot een winst van € 29.185,- als zzp'er

Je leest het goed: als zzp'er hoef je in 2020 over een winst tot €29.185,- geen belasting te betalen. Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet natuurlijk. Let op je betaalt wel inkomstenbelasting maar krijgt een aantal heffingskortingen terug waardoor je uiteindelijk op nul uitkomt.
Voorbeeld
Stel, je bent startend zzp’er met een te verwachten winst uit onderneming (als eenmanszaak, dus geen bv) van €29.185,-. Je hebt geen andere inkomsten en je hebt 1.225 uur gewerkt, waarmee je aan het urencriterium voldoet. Om zo min mogelijk belasting te betalen over je welverdiende winst, kun je gebruikmaken van verschillende aftrekposten.
Als zzp'er heb je mogelijk recht op onderstaande aftrekposten:
• Zelfstandigenaftrek
• Startersaftrek
• Oudedagsreserve
• MKB winstvrijstelling
• Toepassing heffingskortingen
Zelfstandigenaftrek en startersaftrek
De zelfstandigenaftrek is de grootste aftrekpost voor zzp'ers. Je komt hiervoor in aanmerking als je geld verdient aan jouw onderneming en als je voldoet aan het urencriterium. Dan mag je een bedrag aftrekken van de winst uit onderneming die je hebt behaald. De zelfstandigenaftrek is in 2020 een bedrag van €7.030,-. Als je starter bent, kan deze aftrekpost nog hoger uitvallen. Je mag dan het bedrag namelijk verhogen met nog eens €2.123,-: dit is de zogenaamde startersaftrek. Deze mag je drie keer toepassen in de eerste vijf jaar van jouw onderneming. Daarom is het belangrijk goed te kijken of het toepassen van de aftrek loont. Geeft het je maar een klein voordeel, dan kun je eventueel ook wachten tot het volgende jaar, waarin je er misschien meer aan hebt.

MKB winstvrijstelling
De MKB winstvrijstelling is een directe aftrekpost op je winst. Deze vrijstelling bedraagt in 2020 14%, ongeacht de hoogte van je winst. Als jij winst maakt van €29.185,- komt dat neer op €2.804,-. Je hoeft niet te voldoen aan het urencriterium.

Heffingskortingen
Heffingskortingen zijn directe kortingen op het te betalen belastingbedrag. Ook als zzp'er kom je voor diverse heffingskortingen in aanmerking. De belangrijkste zijn de algemene heffingskorting en de arbeidskorting.
Algemene heffingskorting
Iedere belastingplichtige in Nederland heeft recht op de algemene heffingskorting. Heb je nog niet de AOW-leeftijd bereikt en heb je geen andere inkomsten? Dan is dat €2.711,- (tot een belastbaar inkomen uit werk en woning van €20.711,-). Als je geen andere inkomsten hebt, maar je bijvoorbeeld wel een parttime baan hebt, dan wordt de algemene heffingskorting daar al over berekend. Dit kun je dan niet meer over je inkomsten uit je onderneming heffen.
Arbeidskorting
Over het inkomen dat je uit je winst uit onderneming behaalt, heb je recht op arbeidskorting. Dit is om inkomen uit arbeid te stimuleren. In bovenstaand voorbeeld met een winst van € 29.185 bedraagt de arbeidskorting € 3.723,-.
De berekening inkomstenbelasting als zzp'er
Je hebt gezien welke mogelijkheden je tot je beschikking hebt om zoveel mogelijk belasting te besparen. Maar kom je daarmee ook écht uit op €29.185,- ? Om dat aan te tonen gaan we over naar
het leukste gedeelte van dit artikel: de berekening!
Voor de berekening gaan we ervan uit dat je een startende zzp'er bent en dat je voldoet aan het urencriterium. Je maakt winst uit jouw onderneming en je hebt geen bijverdiensten. Daarnaast heb je flink moeten investeren in je onderneming en je zet ook geld weg voor jouw oude dag. In dit voorbeeld kom je in twee stappen tot de belasting die je moet betalen. Eerst berekenen we de belastbare inkomsten uit werk en woning (box 1).
Winst uit onderneming € 29.185
- Zelfstandigenaftrek € 7.030
- Startersaftrek € 2.123
Winst voor MKB winstvrijstelling € 20.032
- MKB-winstvrijstelling € 2.804
Belastbare inkomsten € 17.228

We hebben nu het belastbaar inkomen. Hier zijn de aftrekposten waar je als zzp'er gebruik van kunt maken, al afgehaald. Over dit bedrag wordt belasting berekend in box 1, waarna er nog kortingen afgaan.
Te betalen belasting
(37.35% over €17.228) € 6.434
- Algemene heffingskorting € 2.711
- Arbeidskorting € 3.723
Totaal € 0


Als je al mijn adviezen hebt opgevolgd, heb je zoveel mogelijk belasting bespaard. Maar schrik niet: dit geldt alleen voor de inkomstenbelasting. De omzetbelasting (btw) wordt apart berekend. Vergeet dus niet elk kwartaal je btw op te geven bij de Belastingdienst en op tijd te betalen. Anders krijg je een boete en dat past niet in het thema van besparing. Daarnaast krijg je, aan de hand van je aangifte inkomstenbelasting, ook een aanslag Zvw (Bijdrage Inkomensafhankelijke Zorgverzekeringswet). Helaas is hier niets aan te doen.

bron vzzp

 

Aandachtspunten vooringevulde aangifte 2019

De vooringevulde aangifte inkomstenbelasting 2019 staat vanaf 1 maart weer klaar om gecheckt en aangevuld te worden. Deze moet dan vóór 1 mei bij de Belastingdienst weer binnen zijn. Wat zijn de aandachtspunten voor dit jaar?

27 februari 2020 | Door redactie
Belastingplichtigen die de aangifte inkomstenbelasting al vóór 1 april indienen, krijgen gegarandeerd bericht van de fiscus vóór 1 juli 2019. Doen zij aangifte na 1 april, maar wel vóór 1 mei, dan zal de fiscus proberen om vóór 1 juli een bericht te sturen. Als er een bericht vóór 1 juli wordt ontvangen, komt er in ieder geval geen belastingrente om de hoek kijken.

Veranderingen t.o.v. jaar 2018
Er zijn in de aangifte weer een aantal veranderingen ten opzichte van 2018 doorgevoerd. De belangrijkste veranderingen zijn:

Het tarief voor de aftrekbekbare kosten ten aanzien van de eigen woning is weer aangepast als u in de hoogste schijf valt. Voor 2019 is dit percentage 49%.
Door de wet Hillen hoefden huiseigenaren met een (bijna) afgeloste hypotheekschuld tot 2019 geen eigenwoningforfait op te nemen in hun aangifte IB. Deze wet werd in 2005 ingevoerd om huizenbezitters met een (bijna) afgeloste hypotheekschuld te compenseren voor de betaling van het eigenwoningforfait. Maar vanaf 2019 moet er rekening mee worden gehouden dat mensen met een kleine of afgeloste hypotheekschuld wel weer moeten gaan betalen. De regeling ‘geen of beperkte eigen woningschuld’ wordt namelijk de komende dertig jaar stapsgewijs afgebouwd. De regeling houdt in dat jaarlijks de aftrek met 3 1/3% wordt verlaagd. Voor dit jaar wil dit dus zeggen dat nog maar 96 2/3% van het verschil tussen de voordelen uit uw eigen woning en de op deze voordelen drukkende aftrekbare kosten in aftrek kan worden gebracht in de aangifte.
De forfaitaire percentages in box 3 (tool) zijn weer aangepast (naar beneden):
Vermogen van nul tot € 71.650: 2/3 deel belast tegen 0,13% en 1/3 deel tegen 5,6%.
Vermogen van € 71.650 tot € 989.736: 21% belast tegen 0,13% en 79% tegen 5,6%.
Vermogen boven de 989.736: 100% tegen 5,6%.
De 30%-heffing is gebleven. Het heffingsvrije vermogen is wel omhoog gegaan naar € 30.360.
De regeling voor monumentenpanden is op de schop gegaan, het is nu geen aftrekpost meer maar een subsidieregeling die u niet tegenkomt in de aangifte.
Met fiscale partner voordeel behalen
Is er een fiscale partner aanwezig, dan is het belangrijk om daar bij het indienen van de aangifte extra aandacht aan te besteden. In de aangifte mogen beide partners bepaalde inkomsten en aftrekposten namelijk onderling verdelen. Dit kan een fiscaal voordeel opleveren. De volgende inkomsten en aftrekposten zijn onder andere te verdelen tussen de partners:

het saldo van de inkomsten en aftrekposten van de eigen woning;
het voordeel uit aanmerkelijk belang (box 2);
de gezamenlijke grondslag voor sparen en beleggen (box 3);
uitgaven voor specifieke zorgkosten.
Iedere verdeling is mogelijk, maar in totaal moet natuurlijk wel 100% van de inkomsten en aftrekposten meegenomen worden.

Uitstel aanvragen
Gaat het niet lukken om de aangifte op tijd (voor 1 mei 2020) te doen? Vraag dan uitstel aan. Dat kan door middel van een telefoontje naar 0800-0543 of schriftelijk. Met het doorgeven van het burgerservicenummer, wordt al snel uitstel tot 1 september 2020 verleend.

bron: rendement online

Gebruikelijk loon kan opbrengst B.V. overtreffen

Ook al heeft een B.V. een opbrengst behaald die lager is dan het standaardbedrag aan gebruikelijk loon, dat wil nog niet zeggen dat het gebruikelijk loon ook zo laag moet zijn.

Een vrouw was dga van een Limited (Ltd) die onder meer zorg verleende aan particulieren. Haar echtgenoot verrichtte werkzaamheden voor de Ltd. Hij kreeg daarvoor over 2015 een loon van de Ltd. van € 18.600. Volgens de Belastingdienst moet het gebruikelijk loon over 2015 minstens het standaardbedrag van € 44.000 (bedrag 2015) zijn. De Ltd werpt tegen dat zij maar € 22.000 aan omzet had behaald. Maar ten eerste kan zij Hof Amsterdam niet ervan overtuigen dat dit bedrag aan omzet echt klopt. En zelfs als dit bedrag correct is, bewijst de Ltd. daarmee niet dat voor de meest vergelijkbare dienstbetrekking een lager loon gebruikelijk is dan € 44.000. De inspecteur heeft daarom terecht het fiscale loon gecorrigeerd, zo oordeelt het hof.

Wet: art. 12a Wet LB 1964 (tekst 1 januari 2015)

 

Geen KvK-nummer, geen eHerkenning

Circa 40.000 fiscale eenheden zonder KvK-nummer kunnen geen eHerkenning aanvragen. Er wordt gewerkt aan een oplossing.

Niet ingeschreven
Het gaat om fiscale eenheden die niet voldoen aan de criteria voor het ondernemersbegrip. Zij zijn daarom niet ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Soms kunnen zij dat niet (buitenlandse bedrijven met activiteiten in Nederland zonder Nederlandse vestiging), soms willen zij dat liever niet, zoals kerkgenootschappen. Zonder KvK-nummer kan er geen eHerkenning worden aangevraagd. Deze fiscale eenheden hebben echter wel dienstverlening van de overheid nodig.

Oplossing
Er wordt gewerkt aan een oplossing, waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande kennis bij de Belastingdienst over de rechtspersoon. Daardoor kan worden bepaald tot welke fiscale eenheid de rechtspersoon behoort. Dit staat in een brief aan de Tweede Kamer van minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ook ongeveer 5.000 open fondsen voor gemene rekening en niet-ondernemende samenwerkingsverbanden voldoen niet aan het ondernemersbegrip, waardoor zij geen eHerkenning kunnen aanvragen. De oplossing voor deze groep wordt gezocht in aanpassing van het Handelsregister of opname in een nieuw in te richten authentiek register.

Tante Agaath-regeling wellicht nieuw leven ingeblazen

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie overwegen de in 2011 afgeschafte Tante-Agaathregeling nieuw leven in te blazen. Een nieuwe durfkapitaalregeling zou de groei van ondernemingen in de beginfase kunnen bevorderen, denken de coalitiepartijen. Tweede Kamerleden Mustafa Amhaouch (CDA), Thierry Aartsen (VVD), Kees Verhoeven (D66) en Eppo Bruins (ChristenUnie) hebben daarom een motie opgesteld waarin het kabinet wordt opgeroepen om de mogelijkheden te onderzoeken de oude regeling voor achtergestelde leningen aan startende ondernemingen (durfkapitaal) met fiscale voordelen voor de verstrekker te herintroduceren.


 

Fiscaal voordeel
De Tante Agaath-regeling werd in 1996 ingevoerd door staatssecretaris Willem Vermeend om ondernemerschap aan te jagen. De rente die de investeerder ontving was tot 5000 gulden belastingvrij. Met de invoering van de nieuwe Belastingwet in 2001 kwam er de ruimer opgezette Durfkapitaalregeling voor in de plaats. Die regeling bestaat nog steeds, maar de belastingvoordelen werden in 2011 afgeschaft.

Motie
De coalitiepartijen wijzen er in de motie op dat er nu een onderzoek loopt waarin onder meer wordt gekeken naar hoe het doel van de Tante Agaath-regeling op niet-fiscale wijze kan worden bereikt. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie verzoeken de regering daarover voor de zomer van 2020 aan de Kamer te rapporteren. Als daaruit blijkt dat dit doel niet op niet-fiscale wijze kan worden bereikt zou op basis van een evaluatie van de Tante Agaath-regeling uit 2005 moeten worden onderzocht of er behoefte is aan een vervolg op de regeling en hoe deze vorm zou kunnen krijgen.

Behoefte ondernemers
Die behoefte lijkt er in elk geval wel te zijn. MKB-Nederland vroeg afgelopen najaar in haar ondernemersagenda nog om een nieuw soort Tante Agaath-regeling.

 

Bron: RTLZ

Autoverkopen 2020 in de min na wijziging belastingregels

In de eerste maand van het nieuwe jaar zijn 44.303 nieuwe personenauto’s geregistreerd. Dat is een daling van 6,1 procent ten opzichte van januari 2019 (47.164 stuks). Dit blijkt uit de officiële cijfers van RAI Vereniging, BOVAG en RDC. BOVAG en RAI Vereniging verwachten over heel 2020 dat er 425.000 nieuwe auto’s worden geregistreerd.


Bijtelling
De daling van het aantal registraties is zowel in het segment benzine-, diesel- als elektrische auto’s (EV) zichtbaar. Het lage aantal nieuwe EV’s dat in januari op kenteken werd gezet werd veroorzaakt door de hausse aan kentekenregistraties in de laatste maanden van 2019. Zakelijke EV-kopers anticipeerden zo op de gewijzigde belastingregels per 1 januari en daarnaast legden dealers en leasemaatschappijen voorraden aan, zodat zij ook de komende tijd nog klanten kunnen voorzien van auto’s met lagere bijtelling.

Sinds 1 januari is voor zakelijke rijders de fiscale bijtelling voor het privégebruik van elektrische auto’s veranderd van 4 procent over de eerste 50.000 euro van de consumentenadviesprijs naar 8 procent over de eerste 45.000 euro. In totaal werden er afgelopen januari 1.901 nieuwe EV’s geregistreerd ten opzichte van 2.497 in januari 2019 en zelfs 22.758 in december 2019. RAI Vereniging en BOVAG verwachten dat dit jaar ruim 50.000 nieuwe EV’s worden geregistreerd. Opvallend is de populariteit van (plug-in) hybride auto’s afgelopen maand. Ten opzichte van januari vorig jaar is het aantal geregistreerde auto’s in dit segment meer dan verdubbeld, van 2.873 naar 5.865 stuks.

De vijf meest geregistreerde merken in de maand januari:
Volkswagen (6.733 / 15,2 procent marktaandeel)
BMW (3.005 / 6,8 procent)
Peugeot (2.989/ 6,8 procent)
KIA (2.896 / 6,5 procent)
Toyota (2.645 / 6,0 procent)
De vijf meest geregistreerde modellen in de maand januari:
Volkswagen Polo (2.011 / 4,5 procent marktaandeel)
Ford Focus (1.380 / 3,1 procent)
Renault Clio (1.197 / 2,7 procent)
VW UP! (1.031/ 2,3 procent)
KIA Niro ( 945 / 2,1 procent).
Bekijk alle cijfers.

 

Bron: BOVAG

1   |   2      »