Next Step Accountancy

Geen KvK-nummer, geen eHerkenning

Circa 40.000 fiscale eenheden zonder KvK-nummer kunnen geen eHerkenning aanvragen. Er wordt gewerkt aan een oplossing.

Niet ingeschreven
Het gaat om fiscale eenheden die niet voldoen aan de criteria voor het ondernemersbegrip. Zij zijn daarom niet ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Soms kunnen zij dat niet (buitenlandse bedrijven met activiteiten in Nederland zonder Nederlandse vestiging), soms willen zij dat liever niet, zoals kerkgenootschappen. Zonder KvK-nummer kan er geen eHerkenning worden aangevraagd. Deze fiscale eenheden hebben echter wel dienstverlening van de overheid nodig.

Oplossing
Er wordt gewerkt aan een oplossing, waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande kennis bij de Belastingdienst over de rechtspersoon. Daardoor kan worden bepaald tot welke fiscale eenheid de rechtspersoon behoort. Dit staat in een brief aan de Tweede Kamer van minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ook ongeveer 5.000 open fondsen voor gemene rekening en niet-ondernemende samenwerkingsverbanden voldoen niet aan het ondernemersbegrip, waardoor zij geen eHerkenning kunnen aanvragen. De oplossing voor deze groep wordt gezocht in aanpassing van het Handelsregister of opname in een nieuw in te richten authentiek register.

Tante Agaath-regeling wellicht nieuw leven ingeblazen

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie overwegen de in 2011 afgeschafte Tante-Agaathregeling nieuw leven in te blazen. Een nieuwe durfkapitaalregeling zou de groei van ondernemingen in de beginfase kunnen bevorderen, denken de coalitiepartijen. Tweede Kamerleden Mustafa Amhaouch (CDA), Thierry Aartsen (VVD), Kees Verhoeven (D66) en Eppo Bruins (ChristenUnie) hebben daarom een motie opgesteld waarin het kabinet wordt opgeroepen om de mogelijkheden te onderzoeken de oude regeling voor achtergestelde leningen aan startende ondernemingen (durfkapitaal) met fiscale voordelen voor de verstrekker te herintroduceren.


 

Fiscaal voordeel
De Tante Agaath-regeling werd in 1996 ingevoerd door staatssecretaris Willem Vermeend om ondernemerschap aan te jagen. De rente die de investeerder ontving was tot 5000 gulden belastingvrij. Met de invoering van de nieuwe Belastingwet in 2001 kwam er de ruimer opgezette Durfkapitaalregeling voor in de plaats. Die regeling bestaat nog steeds, maar de belastingvoordelen werden in 2011 afgeschaft.

Motie
De coalitiepartijen wijzen er in de motie op dat er nu een onderzoek loopt waarin onder meer wordt gekeken naar hoe het doel van de Tante Agaath-regeling op niet-fiscale wijze kan worden bereikt. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie verzoeken de regering daarover voor de zomer van 2020 aan de Kamer te rapporteren. Als daaruit blijkt dat dit doel niet op niet-fiscale wijze kan worden bereikt zou op basis van een evaluatie van de Tante Agaath-regeling uit 2005 moeten worden onderzocht of er behoefte is aan een vervolg op de regeling en hoe deze vorm zou kunnen krijgen.

Behoefte ondernemers
Die behoefte lijkt er in elk geval wel te zijn. MKB-Nederland vroeg afgelopen najaar in haar ondernemersagenda nog om een nieuw soort Tante Agaath-regeling.

 

Bron: RTLZ

Autoverkopen 2020 in de min na wijziging belastingregels

In de eerste maand van het nieuwe jaar zijn 44.303 nieuwe personenauto’s geregistreerd. Dat is een daling van 6,1 procent ten opzichte van januari 2019 (47.164 stuks). Dit blijkt uit de officiële cijfers van RAI Vereniging, BOVAG en RDC. BOVAG en RAI Vereniging verwachten over heel 2020 dat er 425.000 nieuwe auto’s worden geregistreerd.


Bijtelling
De daling van het aantal registraties is zowel in het segment benzine-, diesel- als elektrische auto’s (EV) zichtbaar. Het lage aantal nieuwe EV’s dat in januari op kenteken werd gezet werd veroorzaakt door de hausse aan kentekenregistraties in de laatste maanden van 2019. Zakelijke EV-kopers anticipeerden zo op de gewijzigde belastingregels per 1 januari en daarnaast legden dealers en leasemaatschappijen voorraden aan, zodat zij ook de komende tijd nog klanten kunnen voorzien van auto’s met lagere bijtelling.

Sinds 1 januari is voor zakelijke rijders de fiscale bijtelling voor het privégebruik van elektrische auto’s veranderd van 4 procent over de eerste 50.000 euro van de consumentenadviesprijs naar 8 procent over de eerste 45.000 euro. In totaal werden er afgelopen januari 1.901 nieuwe EV’s geregistreerd ten opzichte van 2.497 in januari 2019 en zelfs 22.758 in december 2019. RAI Vereniging en BOVAG verwachten dat dit jaar ruim 50.000 nieuwe EV’s worden geregistreerd. Opvallend is de populariteit van (plug-in) hybride auto’s afgelopen maand. Ten opzichte van januari vorig jaar is het aantal geregistreerde auto’s in dit segment meer dan verdubbeld, van 2.873 naar 5.865 stuks.

De vijf meest geregistreerde merken in de maand januari:
Volkswagen (6.733 / 15,2 procent marktaandeel)
BMW (3.005 / 6,8 procent)
Peugeot (2.989/ 6,8 procent)
KIA (2.896 / 6,5 procent)
Toyota (2.645 / 6,0 procent)
De vijf meest geregistreerde modellen in de maand januari:
Volkswagen Polo (2.011 / 4,5 procent marktaandeel)
Ford Focus (1.380 / 3,1 procent)
Renault Clio (1.197 / 2,7 procent)
VW UP! (1.031/ 2,3 procent)
KIA Niro ( 945 / 2,1 procent).
Bekijk alle cijfers.

 

Bron: BOVAG

Ondernemer moet subadministratie bewaren

Om aan zijn administratie- en bewaarplicht te voldoen, moet de ondernemer meer bewaren dan alleen zijn jaarrekening. Zo oordeelde Hof Arnhem-Leeuwarden dat een restauranthouder ook de journaalposten en debiteurengegevens had moeten bewaren.

Een café-restaurant maakte gebruik van een geautomatiseerd bestel- en kassasysteem. Dit systeem was zo ingesteld, dat het elektronisch journaal bewaard bleef.  Maar na het gebruik van enkele weken werd het kassasysteem erg traag. Op advies van de leverancier besloot de restauranthouder daarom om het journaal maandelijks te wissen. Daarmee verwijderde hij ook definitief de detailgegevens. Daarnaast gooide het bedrijf de gegevens van debiteuren weg zodra deze hadden betaald. Zowel de Belastingdienst als het hof constateert dat de ondernemer zijn administratie- en bewaarplicht heeft verzaakt door de subadministratie niet te bewaren. Het hof staat dan ook toe dat de inspecteur de ondernemer informatiebeschikkingen oplegt

Wet: art. 52 en 52a AWR

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 januari 2020 (gepubliceerd 31 januari 2020),

Hoe schrijf je een helder business plan

en goed businessplan fungeert als een roadmap voor de groei van je bedrijf. Het is een uitgebreide kijk op de achtergrond, het groeiplan en het winstpotentieel van je bedrijf. Of je nu een nieuw bedrijf begint of probeert je huidige bedrijf te verbeteren of uit te breiden, het leren schrijven van een businessplan is een essentiële vaardigheid. Het kan je helpen je missie te verfijnen, slimme doelen te stellen, financiering veilig te stellen en je groeistrategie te ontwikkelen.

Voordat je aan een eerste ontwerp begint, is het belangrijk om je intenties voor het schrijven van een businessplan te verduidelijken. Wil je een beroep doen op potentiële investeerders, een bedrijfssubsidie aanvragen of gewoon je doelstellingen uiteenzetten? Waar je het businessplan voor gebruikt, zal de manier bepalen waarop je het schrijft en organiseert.
Als je financiering wilt aanvragen, kun je je meer richten op het succes of het marktpotentieel van je producten en diensten. Aan de andere kant, als je een businessplan voor interne doeleinden aan het opstellen bent, kun je misschien je visie en langetermijndoelstellingen benadrukken. Het mooie van een businessplan is dat het kneedbaar is. Voel je vrij om je structuur aan te passen aan de behoeften van je bedrijf.
Klaar om te beginnen? Hier zijn acht cruciale onderdelen die je moet opnemen bij het schrijven van een businessplan:
1. Hoe maak ik een samenvatting voor een businessplan voor de directie?
De executive summary geeft een kort overzicht van je businessplan, dat in wezen dient als een hoogtepunten pagina. Het is je eerste kans om in grote lijnen uit te leggen wat je bedrijf doet en hoe je van plan bent om te groeien. Naast algemene informatie over de geschiedenis, medewerkers en locatie van je bedrijf, dien je ook de producten en diensten die je aanbiedt te beschrijven.
Vermeld vervolgens bij het schrijven van een bedrijfsplan alle belangrijke mijlpalen die je hebt bereikt, zoals het behalen van een specifieke financiële doelstelling, het werven van een bepaald aantal klanten, of het winnen van een prijs. Als je bedrijf nieuw is en je nog geen belangrijke cijfers of details te delen hebt, kun je kort ingaan op je ervaringen uit het verleden en eventuele relevante zakelijke successen.
Tot slot, zorg ervoor dat je jouw doelstellingen vermeldt en welke middelen jij nodig hebt om ze te bereiken. Of het nu gaat om extra kapitaal, machines of extra medewerkers.
2. Beschrijving van het bedrijf
Bij het opstellen van een businessplan geeft deze sectie de lezers een dieper inzicht in de oorsprong, geschiedenis en interne organisatie van je bedrijf. Begin met uit te leggen hoe en wanneer jouw bedrijf is begonnen, waar je werkt en of je meerdere locaties hebt of niet.
Bespreek vervolgens de mensen die je bedrijf vormen - van oprichters en CEO's tot managers en medewerkers - en leg uit hoe je bedrijf is gestructureerd. Misschien vertrouw je op een team van onafhankelijke aannemers, naast bijvoorbeeld fulltime medewerkers, of heb je een raad van bestuur dat elk jaar financiële beslissingen dicteert.

Als je nadenkt over hoe je een bedrijfsplan kunt schrijven dat je organisatie in het beste daglicht zet, is dit gedeelte ook een goede plek om je bedrijfscultuur en waarden te delen en je sterke punten als onderneming te benadrukken. De waarden van het bedrijf kunnen zaken omvatten als integriteit, transparantie, zorgvuldigheid of verantwoordelijkheid.
Sterke punten kunnen zijn: samenwerking in teamverband of productiviteit. Vermeld tot slot alle wervingsbehoeften of plannen die je hebt.
3. Het doen van een marktanalyse voor je businessplan
Het doel van een marktanalyse is om de levensvatbaarheid van je producten of diensten aan te tonen. Dit moet een gedetailleerde, uitgebreide sectie zijn die informatie geeft over je branche, doelgroep en concurrenten. Je kunt dit als onderdeel van jouw bedrijfsplan maken door grafieken op te nemen voor visuele interesse, of je kun je beperken tot opsommingstekens of korte paragrafen. Hier zijn enkele details om op te nemen:
Kenmerken, patronen en trends in de sector
Marktkenmerken, -gewoonten en -trends
Marktomvang en groeipotentieel
Prijzen van soortgelijke producten of diensten
Kenmerken en statistieken van de concurrenten
Idealiter vertelt deze sectie een lezer hoeveel marktpotentieel je branche heeft en waar jouw bedrijf binnen de branche valt.
4. Positionering van producten en diensten
In dit gedeelte deel je details over jouw producten en diensten, leg je uit waarom ze waardevol zijn en bespreek je vervolgens hoe je van plan bent ze te positioneren om jouw doelgroep aan te spreken.
Als je al een tijdje actief bent, kun je bespreken hoe je jouw producten hebt ontwikkeld en geprijsd, wat het productieproces inhoudt en hoe je kiest welke nieuwe producten of diensten je wilt creëren. Als je jouw bedrijf echter nog niet bent gestart, kun je je richten op de vraag in welke fase van ontwikkeling jouw producten of diensten zich bevinden en wat je van plan bent te doen om ze tot bloei te brengen. Als je werk moet uitbesteden of met bepaalde leveranciers moet samenwerken voor de productie, vermeld dat dan bij het schrijven van dit deel van uw businessplan.
Nadat je genoeg achtergrondinformatie hebt gegeven, beschrijf dan de unieke waardeproposities van je bedrijf. Bijvoorbeeld, 'de massage oliën en de lichaamsscrubs zijn niet alleen huidverzorgingsproducten - maar geven je ook de kans een momentje voor jezelf te nemen.'
5. Marketing en verkoopstrategie
Bij het opstellen van het marketing- en verkoopgedeelte van jouw businessplan moet je beschrijven hoe je van plan bent je bedrijf te promoten en klanten te werven. Begin met het schetsen van je verkoopproces.
Het verkoopproces, soms een verkooptrechter genoemd, verwijst naar de reeks stappen die potentiële klanten nemen voordat ze een aankoop doen. Er zijn meestal vier stadia: bewustzijn, interesse, beslissing en actie. Doorloop elke fase tijdens het schrijven van je bedrijfsplan en beschrijf jouw doelstellingen, voorkeursmethoden voor marketing en eventuele uitdagingen waarmee je wordt geconfronteerd.
Voeg details toe over de verschillende distributiekanalen die je van plan bent te gebruiken, en neem alle cijfers op die je keuzes helpen toe te lichten. Bijvoorbeeld, bij het beschrijven van de awareness fase, kun je praten over het succes dat je hebt gehad met Google Analytics en online reclamecampagnes; voor de beslissingsfase, kun je verschillende benaderingen van de klantenservice bespreken en waarom je wilt investeren in content marketing.
6. Hoe maak je een uitgebreide financiële sectie in je businessplan?
Sterke financiën zijn de basis van elk succesvol bedrijf, dus is het belangrijk om dit onderdeel zo uitgebreid mogelijk te maken. Hier laat je het winstpotentieel van je bedrijf zien en richt je je op jouw financiële behoeften.
Naast het bespreken van je zakelijke uitgaven en prijsstrategie, moet je ook informatie opnemen over je inkomsten, cashflow situatie en COGS (kosten van de verkochte goederen), of hoeveel geld het kost om jouw producten en diensten te creëren.
Als je bedrijf net van start is gegaan, zul je bij het opstellen van je bedrijfsplan moeten vertrouwen op prognoses in plaats van harde gegevens, maar als je al een jaar of langer actief bent, kun je cijfers uit de financiële administratie van je bedrijf halen. Probeer het volgende op te nemen:
Kostenanalyse
Winst- en verliesrekening
Balans
Break-even analyse
Kasstroomoverzicht
Tot slot leg je je financieringsbehoeften uit. Heb je bijvoorbeeld apparatuur, werkkapitaal of een lening nodig om een tweede locatie te kopen? Zorg ervoor dat je duidelijk maakt naar hoeveel geld je op zoek bent, hoe de fondsen zullen bijdragen aan de groei van je bedrijf en hoe je de lening af gaat lossen. Kredietverstrekkers en investeerders willen weten of je een doel, plan en geschiedenis van verantwoorde aflossingen hebt.
7. Doelstellingen
Je hebt je bedrijfsdoelstellingen in de vorige paragrafen genoemd of verwezen naar je bedrijfsdoelstellingen, maar dit is de plaats om ze in detail uit te leggen. Als je nadenkt over hoe je een bedrijfsplan moet schrijven dat jouw doelstellingen dekt, moet je een mix van korte- en langetermijndoelstellingen opnemen, zoals driemaandelijkse doelstellingen, jaarlijkse doelstellingen en vijfjaarlijkse doelstellingen.
Zorg ervoor dat je doelstellingen de SMART-methode volgen, wat betekent dat ze specifiek, meetbaar, haalbaar, realistisch en tijdgevoelig moeten zijn. Enkele voorbeelden die je kunt gebruiken bij het opstellen van een businessplan zijn bijvoorbeeld het contacteren van 10% meer leads per maand tegen het einde van het volgende kwartaal, of het lanceren van vier nieuwe producten in de komende twee jaar. Onder elk doel wordt uitgelegd hoe je van plan bent het doel te bereiken, wie verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan en hoe je jouw vooruitgang zult meten.
8. Hoe maak je een bijlage voor je businessplan?
De bijlage bevat aanvullende informatie. Denk hierbij aan: ondersteunende gegevens, relevante nieuwsberichten of cv's van sleutelfiguren uit je team. Het is niet nodig om een bijlage toe te voegen, maar het kan nuttig zijn als je jouw bedrijfsplan schrijft en deelt met potentiële investeerders.
Het schrijven van een businessplan is een doorlopend project. Je plan zal veranderen naarmate je bedrijf groeit - en dat is een goede zaak. Probeer je businessplan minstens één keer per jaar bij te werken om op schema te blijven met jouw doelstellingen en ervoor te zorgen dat je marketing- en verkoopstrategieën nog steeds effectief zijn.

Zelfstandigenaftrek gaat verdwijnen

Uit een advies van de commissie onder leiding van oud-topambtenaar Borstlap aan het kabinet blijkt dat de belastingvoordelen voor zelfstandigen moeten verdwijnen. Dit wil dus zeggen dat onder andere de zelfstandigenaftrek geleidelijk wordt afgebouwd tot nihil.

23 januari 2020 | Door redactie 
   
In het advies van de commissie Borstlap staat dat de groeiende ongelijkheid op de arbeidsmarkt schadelijk is voor veel mensen en de economie. Deze ongelijkheid zorgt ervoor dat flexwerkers omdat ze onzeker zijn over hun werk en inkomen geen huis kunnen kopen of aan kinderen durven te beginnen. Mensen met een vast contract hebben deze onzekerheden veel minder. Daarnaast komen flexwerkers ook niet in aanmerking voor de belastingvoordelen waarop zelfstandigen wel een beroep kunnen doen.

Iedereen is werknemer
Om deze ongelijkheid aan te pakken adviseert de commissie dat alle werkenden gelijke basisrechten en plichten moeten krijgen. Het uitgangspunt  is dat iedereen die voor een onderneming of organisatie werkt werknemer is. Iemand is pas een zelfstandige als de opdrachtgever kan aantonen dat diegene ook echt als zelfstandige werkt. Dit leidt tot een heleboel arbeidsrechtelijke en fiscale adviezen.

Belastingvoordelen zelfstandigen afbouwen
Op fiscaal gebied is in het rapport opgenomen dat voor alle werkende mensen dezelfde belastingen gaan gelden. Ook moeten de belastingvoordelen voor zelfstandigen, zoals de zelfstandigenaftrek, geleidelijk worden afgebouwd. Voor zelfstandigen en directeuren-grootaandeelhouders moeten er regels (belastingvoordelen) komen die aansluiten bij het gebruik van kapitaal in de onderneming. Deze kapitaalsregel kan dus nadelig uitpakken voor zelfstandigen die niet veel investeren in hun onderneming en alleen werken, zij zullen geen of weinig gebruik kunnen maken van de te creëren belastingvoordelen.

Next Step Accountancy B.V.

20180824_155612.jpg

Met terugwerkende kracht naar 1 juli 2018 is door Kandidaat notaris Tien-Phat Huynh van Anderson Tax & Legal de eenmanszaak Next Step Accountancy omgezet naar een Besloten Vennootschap.